Lekarz - rehabilitacja medyczna, Prywatna specjalistyczna praktyka lekarska

Izabella Nyka

PRYWATNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA MEDYCZNA

Cena wizyty: 150 zł (z opisem badania densytometrycznego: 160 zł) (płatne tylko gotówką)


Godziny przyjęć:

czwartek: 16:00 – 18:00


WYKSZTAŁCENIE

Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej.

Międzynarodowy Terapeuta OMI Cyriax.

Certyfikowany Terapeuta Międzynarodowego Instytutu McKenziego.

 

 • IV 2012, IV 2015 –Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i obsługi oprogramowania encore do densytometrów Lunar (iDXA, Prodigy Advance/Pro/Primo, DPX-NT/Pro,DPX-Bravo)
  2007 – 2009 – Kurs  Medycyny Ortopedycznej wg Cyriaxa, Reha Plus S.A.
  Egzamin uwierzytelniający: 15.10.2009
  Tytuł: Międzynarodowy terapeuta OMI Cyriax (Orthopaedic Medicine International Cyriax Therapist)
 • VI 2009 – Certyfikat „Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu” ,Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
  2008 – 2009 – Kurs z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii Schorzeń Kręgosłupa, część A-D, Instytut McKenziego Polska
  Egzamin uwierzytelniający: 15.05.2009
  Tytuł: Certyfikowany Terapeuta Międzynarodowego Instytutu McKenziego
 • XI 2009 – Kurs „Diagnostyka oraz problemy leczenia osteoporozy w praktyce lekarskiej”, Centrum Medyczne Osteomed
 • II 2009r – IOF Osteoporosis Diagnosis Course, with Densitometry Certification
  2001 – 2006 -Specjalizacja w zakresie Rehabilitacji Medycznej pod kierunkiem dr n. med. Marka Krasuskiego
  Egzamin specjalizacyjny: 10.11.2006
  Tytuł: specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • 17 XI 1999 – Prawo wykonywania zawodu lekarza, wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie
 • 1991 – 1998 – Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski. Kierunek: lekarski
  Dyplom ukończenia studiów 21.07.1998
  Tytuł: lekarz medycyny

 

DOŚWIADCZENIE

 • XII 2016 – nadal – Specjalistyczny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku, na stanowisku Zastępca Kierownika Oddziału Rehabilitacji
 • VIII 2015 – XI 2016 – Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o., na stanowisku starszy asystent, Poradnia Rehabilitacyjna, Oddział Rehabilitacji Dziennej
 • VIII 2014 – nadal – Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, lekarz kontraktowy
 • IV 2014 – nadal – NZOZ Esculap Sp. z o.o., Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, lekarz kontraktowy
 • IX 2011 – VIII 2015 – Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie, lekarz kontraktowy
 • IV 2011 – V 2011 – Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Konstancinie na stanowisku Zastępca Ordynatora Oddziału Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu, oddział został zlikwidowany po prywatyzacji szpitala
 • X 2000 – III 2011 – Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa w Konstancinie:
 1. X 2008 – V 2011 – Oddział Chorych ze  Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu na stanowisku Zastępca Ordynatora Oddziału Chorych ze  Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu
 2. V 2007 – IX 2008 – Oddział Chorych ze  Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu na stanowisku asystenta
 3. III 2004 – IV 2007 – Oddział Pooperacyjny i Rekonstrukcji Pourazowej na stanowisku asystenta
 4. X 2000 – III 2004 – Oddział Chorych ze Schorzeniami Kręgosłupa i Narządu Ruchu na stanowisku asystenta
 • I 2007 – VI 2016 – Klinika Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku asystenta, pracownika naukowo-dydaktycznego
 • IX–XI 2010 – Biegły w dziedzinie rehabilitacji dla Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu
 • 2008 – 2013 – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego – prowadzenie wykładów na kursach podstawowych i obowiązkowych przeznaczonych dla lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji medycznej
 • II 2007 – Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie – członek komisji egzaminacyjnej na pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej
 • 2005 – 2008 – Przychodnia rehabilitacyjna LAS-MED Rehabilitacja – na stanowisku lekarza medycyny w trakcie odbywania specjalizacji, lekarz ze specjalizacją rehabilitacji od 2006 roku
 • 2006 – 2008 – kierownik przychodni LAS-MED Rehabilitacja
 • V 2004 – II 2005 – Przychodnia rehabilitacyjna Roman Molasy Usługi w Zakresie Rehabilitacji – udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie rehabilitacji medycznej
 • VII 2004 – XII 2005 – Uzdrowisko Konstancin-Zdrój Sp. z o.o. – opieka medyczna, pełnienie dyżurów lekarskich
 • I-XII 2004 – „BHP” Biuro Usługowo-handlowe Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Pracy – prowadzenie wykładów na kursach BHP
 • X 1998 – IX 1999 – Staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym  Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką w Warszawie
 • X 1992 – XII 1996 – prowadzenie działalności wydawniczej o tematyce popularnonaukowej, m.in. medycznej

 

Przebieg działalności w Polskim Towarzystwie Rehabilitacji:

 • Od 2000 – Członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 2001 – 2004 – Skarbnik Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 2004 – 2007 – Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 2007 – 2010 – Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • 2010 – X 2016 – Sekretarz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
 • X 2016 – nadal – Członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 

Prace wygłoszone:

 1. Krioterapia – perspektywy zastosowań w najbliższych latach, Krasuski M., Tederko P, Izabella Nyka
 2. Wyniki zastosowania metody DBC w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, Krasuski M., Nyka Izabella, Tederko P., Marcinkowska A.
 3. Peripheral nerve transposition for upper limb function improvement in tetraplegia. Report of a case with 30 years follow-up, Krasuski M., Tederko P., Kiwerski J., Nyka Izabella
 4. Pacjent po terapii naprawczej rdzenia kręgowego. Nowe wyzwanie w rehabilitacji, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella
 5. Porównanie oceny diagnostycznej i kwalifikacyjnej chorych badanych wg protokołu McKenziego z grupą osób badanych klasycznie. Doniesienie wstępne, Nyka Izabella, Krasuski M, Tederko P.
 6. Wczesne wyniki kompleksowego leczenia operacyjnego i usprawniającego chorych z objawami dyskopatii w odcinku lędźwiowym z wykorzystaniem metody McKenziego w okresie pooperacyjnym. Doniesienie wstępne, Nyka Izabella, Krasuski M., Tederko P.
 7. Zasady kompleksowej rehabilitacji z uwzględnieniem leczenia operacyjnego dzieci i młodzieży z zespołami bólowymi krzyża w przebiegu dyskopatii, Krasuski M., Kozera J., Nyka Izabella, Tederko P.
 8. Model of rehabilitation of spinal cord injured persons In Poland. Selected aspects of functional improvements, Tederko P., Nyka Izabella, Krasuski M.
 9. Algorytm postępowania usprawniającego u chorych po przebytej operacji kręgosłupa z powodu zmian dyskopatycznych, Krasuski M., Nyka Izabella, Tederko P
 10. Układ oddechowy u pacjenta z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Tederko P, Nyka Izabella, Krasuski M.
 11. Ocena ryzyka złamań w osteoporozie, Nyka Izabella, Krasuski M., Tederko P.
 12. Sylwetka i osiągnięcia Prof. dr hab. n. med. Jerzego Kiwerskiego, Krasuski M., Tederko P., Nyka Izabella
 13. Wskazania i przeciwwskazania kliniczne w badaniach obrazowych do leczenia zachowawczego osób z bólem pleców, Krasuski M., Tederko P, Nyka Izabella
 14. Błędy w kwalifikacji do leczenia usprawniającego u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella
 15. Wartość diagnostyczna z użyciem rezonansu magnetycznego w schorzeniach kręgosłupa, Krasuski M., Nyka Izabella, Tederko P.
 16. Zastosowanie niefarmakologicznych interwencji w leczeniu bólu w ośrodkach opieki długoterminowej, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella, Goraj-Szczypiorowska B.
 17. McKenzie protocol in early period after a lumbal disc excision, Nyka Izabella, Krasuski M., Tederko P.
 18. What do we know about spinal cord injury (SCI) epidemiology in Poland? Is there a need for a comprehensive epidemiologic study of SCI in Poland?, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella, Skrzypczyk R.
 19. Spinal cord injuries a systematic review analysis of evidence from Poland (1979-2012). Part2. Reference to international classification of functioning disability and health, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella, Skrzypczyk R.
 20. A relationship between wheelchair footrest elevation and pressures on ischial tuberosities in paraplegia subjects, Tederko P., Besowski T., Nyka Izabella, Łyp M.
 21. Wiedza lekarzy i studentów wydziałów lekarskich na temat rehabilitacji medycznej, doniesienie wstępne, Tederko P., Krasuski M, Nyka Izabella, Z. Denes

 

Publikacje:

 1. Terapie naprawcze w uszkodzeniach rdzenia kręgowego, Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Nyka Izabella, Białoszewski D.
 2. Strategie neuroprotekcji w urazach rdzenia kręgowego, Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Nyka Izabella, Białoszewski D.
 3. Rola rehabilitacji i problemy metodologiczne w zastosowaniu terapii naprawczych rdzenia kręgowego, Tederko P., Krasuski M., Kiwerski J., Nyka Izabella, Białoszewski D.
 4. Role of rehabilitation in spinal cord injury care in Poland – historival background and future concerns, Tederko P., Krasuski M., Nyka Izabella

 

Znajomość języków obcych:

 • język angielski – średnio zaawansowany
 • język rosyjski – podstawowy

 

Dodatkowe umiejętności:

 • sumienność i odpowiedzialność
 • operatywność i kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z pacjentem
 • umiejętność szybkiego i prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych

 

Zainteresowania:

 • terapie autorskie schorzeń narządu ruchu
 • ergonomia pracy i wypoczynku
 • osteoporoza
 • medycyna holistyczna
 • problematyka niepełnosprawności
 • psychologia i wykorzystanie technik komunikacji interpersonalnej
 • podróże